Wat is CEO?

Cappella ex Occasione (CEO) is een Bredaas kamerkoor dat bestaat uit 22 ervaren zangers. Het koor staat sinds de oprichting in 2006 onder de inspirerende leiding van Ruben de Grauw.

CEO brengt voornamelijk a capella koormuziek met veel aandacht voor originaliteit in de programmering, uitvoering en de interpretatie van de muziek; bekende werken op ‘andere’ wijze en minder voor de hand liggende pareltjes uit de muziekgeschiedenis.

We zingen repertoire dat ons uitdaagt, waarbij ambitie en plezier in het zingen voorop staan.
Ook werken we graag samen met andere kunstdisciplines (cross-overs).

Onze missie/opdracht is zowel zanger als bezoeker te inspireren en te boeien door de bijzondere programmering en hoge uitvoeringskwaliteit van onze concerten.
Binnen het Bredase koorlandschap neemt CEO een belangrijke plaats in door op meerdere momenten en verschillende plekken zichtbaar te zijn met verrassende uitvoeringen.

Zingen bij CEO

Wilt u misschien zelf zingen bij de projecten van Cappella ex Occasione? Dat kan. Want naast de concerten met het basiskoor wordt ook bij één project per jaar een beroep gedaan op projectzangers.

Bel of mail naar het secretariaat voor meer informatie.

Theodoorstraat 10
5101 BN  Dongen
Tel. 06-44247996

 

Werkwijze
Om de muzikale kwaliteit van het koor te garanderen vindt er voor aspirant zangers een auditie plaats.
De grootte en de samenstelling van het koor en het aantal repetities variëren per project en zijn afhankelijk van de uit te voeren werken.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig de noten kunnen instuderen. Aanwezigheid op alle repetities is vanzelfsprekend. Tijdens de repetities wordt vooral aandacht besteed aan de muzikale interpretatie van de uit te voeren werken.

De repetities vinden plaats in de Sacramentskerk, Zandberglaan 58 in Breda op maandagavond van 20.00- 22.15 uur.

Dirigent van CEO

De Ulvenhoutse dirigent en zanger Ruben de Grauw (1980) kwam als jong kind al in aanraking met muziek. Zo zong hij vanaf zijn zevende levensjaar bij het Sacramentskoor (Jongenskoor) in Breda en kreeg hij blokfluit-, trompet- en pianoles. Bij de latere hoofdvakdocenten koordirectie Wiecher Mandemaker (Rotterdam) en Louis Buskens (Tilburg) behaalde Ruben zijn Bachelor en Master diploma cum laude. Daarnaast ontving hij gastlessen of masterclasses bij verschillende andere dirigenten, zoals Daniel Reuss, Martin Wright, Hans Leenders, Jos van der Sijde en Arie van Beek.

In 1996 was Ruben betrokken bij de oprichting van Jeugdkamerkoor Plurale Tantum waar hij een paar maanden later dirigent werd. Deze functie heeft hij inmiddels beëindigd. Tegenwoordig is hij dirigent van Krashna Musika (het klassieke Delftse Studenten Muziek Gezelschap), Cappella ex Occasione (kamerkoor te Breda) en het Sacramentskoor te Breda.

Van 2009 tot 2013 was Ruben assistent-dirigent bij het Nederlands Studenten Kamerkoor, waar hij nog met regelmaat invalt. Sinds 1997 bouwde hij een steeds verder groeiende ervaring op met repertoire van de renaissance tot aan de hedendaagse muziek. Hierbij werkte hij met bezettingen voor zowel kamerkoor als groot koor met orkest. Ook werkte hij daarbij met zowel jeugdige als volwassen zangers.

Als tenor volgt hij nu zanglessen bij Joost van der Linden, daarvoor bij Jan Heije, Connie de Jongh en Xenia Meijer. Op incidentele basis zingt Ruben solo (Requiem - Mozart, Vespers - Monteverdi, The Armed Man - Jenkins) en op frequentere basis als koorzanger bij het Laurenscollegium Rotterdam, Rotterdam Symphony Chorus, Studium Chorale en PA’dam.

Sinds enkele jaren is Ruben ook als docent slagtechniek, repetitietechniek & communicatie betrokken bij Stichting Maestro (voorheen de kaderopleidingen van Kunstbalie).

Ruben zoekt graag samenwerking met andere kunstminnende partijen en probeert waar mogelijk concertuitvoeringen aantrekkelijker te maken door middel van een boeiende samenstelling van programma’s en een bijzondere podiumpresentatie gekoppeld aan een hoge uitvoeringskwaliteit. Hij hoopt hiermee een sleutel te vinden die leidt tot verbreding van de interesse voor koormuziek.

CEO – organisatie structuur

Allemaal CEO's

CEO is ook op organisatorisch vlak een kleurrijk kamerkoor. Bij CEO zijn namelijk alle zangers een ‘ceo’: Chief Executive Officer. Zangers kunnen deelnemen in een of meer werkgroepen waar de interesses liggen en zo een steentje bijdragen.

Omdat zangers een rol vervullen bij het reilen en zeilen van het koor, neemt de betrokkenheid van de zangers bij het koor verder toe en zorgen we er samen voor dat de continuïteit van het koor geborgd is.

Het bestuur van CEO is formeel verantwoordelijk voor de continuïteit van het koor. Maar waar eerder vanaf de oprichting in 2006 het bestuur op organisatorisch vlak alle taken uitvoerde, heeft het bestuur vanaf januari 2018 vooral een initiërende, voorwaardenscheppende en motiverende rol binnen het koor.

Op een CEO-wijze samenwerken

De organisatiestructuur waarbij iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft, werkt alleen wanneer iedereen op een CEO-wijze samenwerkt:

 • C – Communiceren: elkaar blijven informeren over de voortgang, genomen besluiten, uitstaande acties
 • E – Expliciete verwachtingen verwoorden over en weer: wat heb je nodig van een ander, wanneer, in welke vorm?
 • O – Opbouwend: constructief kritisch zijn, samen gaan voor het beste te behalen resultaat.

CEO bestaat nu uit vijf werkgroepen en een bestuur.
De werkgroepen zijn:

 • Muziek keuze, programma en presentatie
 • Concert organisatie
 • PR / communicatie
 • Vrienden, sponsoring, fondsenwerving
 • Sociale activiteiten

Het bestuur bestaat uit vier leden:

 • Voorzitter: Annina van Logtestijn
 • Secretaris Extern:
 • Secretaris Intern: Marianne Cornelissen
 • Penningmeester: Peter van der Stoel

Beluister CEO

Luister hier naar muziekfragmenten van live registraties gezongen door Cappella ex Occasione.

Fragment uit Pseaume 90 van Sweelinck, uitgevoerd op 5 november 2016 in de Lutherse Kerk te Breda: